Turvallisuus

Suomen tulee olla maailman turvallisin maa kaikille täällä asuville, työskenteleville ja oleskeleville.

Puolustus ja Nato-jäsenyys edellyttävät edelleen panostuksia. Lisäksi meidän on mietittävä enemmän yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta, johon me kaikki vaikutamme. Tärkeitä painopistealueita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky, kotimainen energia- ja elintarviketuotanto sekä jokaisen oma varautuminen. Meidän on jatkettava tiedon ja ymmärryksen jakamista, varautumisharjoituksia, kriittisen infrastruktuurin turvaamista ja medialukutaidon lisäämistä.

Maassamme tulee olla turvallista asua ja kadulla turvallista liikkua. Meidän on tehtävä kaikkemme estääksemme rikollisuutta ja väkivaltaa yhteiskunnassa ja kodeissa.

Turvallisuus on toimiva arki: että meillä kaikilla on elämässä tärkeitä ihmisiä ja merkityksellistä sisältöä, tarpeeksi rahaa elämiseen ja luottamusta siihen, että saamme apua tarvittaessa. Huomiota tulee kiinnittää erityistä tukea tarvitseviin: lapsiin, nuoriin ja perheisiin, fyysisten tai psyykkisten esteiden tai sairauksien kanssa eläviin, taloudellisten haasteiden edessä oleviin, rikosten uhreihin.

Meillä on Suomessa kaikki edellytykset hyvään elämään. Suomi on nimetty maailman onnellisimmaksi maaksi jo viidettä kertaa. Pidetään kaikki mukana.