Koulutus

Haluan Suomen koulutusjärjestelmän olevan maailman paras!

Suomi on ollut koulutustasoa mittaavien PISA-mittausten kärjessä jo usean vuoden ajan. Selvä yhteiskunnallinen trendi on, että nuorten väliset kuilut ovat kasvaneet ja koululaisia ​​ja nuoria aikuisia, joilla on ​​erityistarpeita ja erilaisia psyykkisiä haasteita, on yhä enemmän. Haluan, että panostamme lapsiin ja nuoriin varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, toisesta asteesta (mukaan lukien lukiot ja ammatillinen koulutus) yliopistoihin ja korkeakouluihin. Työelämä edellyttää myös mahdollisuuksia jatkokoulutukseen ja elinikäisen oppimisen taitoja. Koulutus ja osaaminen ovat Suomen menestyksen perusta!

Vuoden 2018 PISA-tutkimuksen mukaan, jossa painopiste oli luetun ymmärtämisessä, suomalaisnuoret olivat parhaiden joukossa. Pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa, että lukutaidon trendi on laskeva Suomessa ja OECD-maissa keskimäärin. Myös luonnontieteiden ja matematiikan osaaminen on heikentynyt pidemmällä aikavälillä. Meidän on huolehdittava siitä, että opetussuunnitelmamme on tasapainossa, opettajille taataan edellytykset tehdä hyvää työtä ja olosuhteet kouluissa hyvällä tasolla kaikkialla Suomessa.