Hållbarhet

En omställning till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle pågår. Finland har alla möjligheter att hjälpa hela världen att bli mer hållbar men vägen dit måste också vara hållbar för vår ekonomi och vårt samhälle.

Jag tror att hållbara satsningar på bland andra energi, digitalisering, infrastruktur och näringslivets framgångsmöjligheter möjliggör att vi och kommande generationer kan njuta av den vackra rena finländska naturen och det nordiska välfärdssamhällets möjligheter.

Vårt näringsliv har ypperliga möjligheter att ta fram innovationer och nya lösningar för att göra Finland och världen mera hållbara och samtidigt hämta mer ekonomisk välfärd. Den finländska exportindustrins framgång är grunden för vår ekonomiska välfärd, som möjliggör vårt nordiska välfärdssamhälle. Det kräver givetvis också ekonomiska satsningar på forskning, utveckling och innovationer av både den offentliga och den privata sektorn.

Digitaliseringen skapar möjligheter att framgångsrikt genomföra de stora och strukturella förändringar som samhället genomgår just nu. Vi ska ställa medborgarna och näringslivet i centrum för serviceutvecklingen. Finland är på första plats i EU:s digitaliseringsranking rankning och finländarnas digikompetens är bäst i EU (DESI-indexet 2022). Hållbar digitalteknologi hjälper EU att nå målet för kolneutralitet 2050.