Kestävyys

Siirtymä kestävämpään ja digitalisoituneempaan yhteiskuntaan on meneillään. Suomella on kaikki mahdollisuudet auttaa koko maailmaa kestävämmäksi, mutta tien sinne on oltava myös taloutemme ja yhteiskuntamme kannalta kestävä.

Uskon, että kestävät investoinnit muun muassa energiaan, digitalisaatioon, infrastruktuuriin ja elinkeinoelämän menestymismahdollisuuksiin antavat meille ja tuleville sukupolville mahdollisuuden nauttia Suomen kauniista puhtaasta luonnosta ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan mahdollisuuksista.

Yrityksillämme on erinomaiset mahdollisuudet kehittää innovaatioita ja uusia ratkaisuja, jotka tekevät Suomesta ja maailmasta kestävämmän ja samalla lisää taloudellista hyvinvointia. Suomalaisen vientiteollisuuden menestys on taloudellisen hyvinvointimme perusta, mikä mahdollistaa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme. Tämä edellyttää tietysti myös julkisen ja yksityisen sektorin taloudellisia panostuksia tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin.

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia toteuttaa menestyksekkäästi ne suuret ja rakenteelliset muutokset, joita yhteiskunnassa parhaillaan on meneillään. Meidän on asetettava kansalaiset ja elinkeinoelämä palvelukehityksen keskipisteeseen. Suomi on EU:n digitalisaatiovertailun kärjessä ja suomalaisten digitaalinen osaaminen EU:n parasta (DESI-indeksi 2022). Kestävä digiteknologia auttaa EU:ta saavuttamaan hiilineutraaliuden tavoitteet vuoteen 2050 mennessä.