Jag heter Heidi, är 43 år, tvåspråkig, mamma, teknologie doktor, digiproffs, befrämjare av innovationer, statlig tjänsteman, löjtnant i reserven och stadsfullmäktigeledamot med mod och kunskaper att sträva efter nya, bättre lösningar.

Finlands framgång bygger på utbildning, forskning och kunnande. Vi behöver det nordiska välfärdssamhället, ren natur, fungerande infrastruktur och ett starkt internationellt samarbete, inklusive försvar och NATO. Vi borde sluta leva på skuld, dvs. ta lån av våra barn. Ett fungerande välfärdssamhälle behöver ett framgångsrikt näringsliv.