Om mig – i “Wikipedia stil”Heidi Himmanen (f. Joki), född 1979 i Vasa är en finlandssvensk politiker för Svenska folkpartiet.

Politiska uppdrag:

Himmanen är medlem i stadsfullmäktige i Lojo. Hon är även medlem i nämnden för barn, unga och familjer och ordförande för dess svenska sektion.

I Västra Nylands välfärdsområde är hon medlem i nämnden för Framtid och utveckling.

Himmanen är också medlem av partifullmäktige för Svenska folkpartiet.

Utbildning:

Himmanen utexaminerades från Korsholms gymnasium år 1998.

Himmanen är diplomingenjör från Tekniska högskolan 2005 och teknologie doktor från Turun yliopisto år 2009 med telekommunikationsteknik som huvudämne.

Arbete:

Hon arbetar för finska staten bl.a. med 5G och 6G mobilteknologi samt transportautomation och representerar Finland både nationellt och internationellt. 

År 1999 gjorde Himmanen militärtjänst vid Nylands Brigad i Ekenäs och Reservofficersskolan i Fredrikshamn. Hon är löjtnant i reserven.

Himmanen är kolumnist i tidningen Länsi-Uusimaa.