Utbildning

Världens bästa skola tillbaka!

Jag vill att det finländska utbildningssystemet skall vara bäst i världen. Finland har toppat PISA-mätningarna, som mäter utbildningens nivå och inlärning, i flera år. En tydlig samhällstrend är att också att klyftorna mellan unga har blivit större och det finns allt fler skolelever och unga vuxna med olika specialbehov och psykiska utmaningar. Jag vill att vi satsar på barn och unga, från småbarnsfostran, grundskola, andra stadiet (bl.a. gymnasier och yrkesutbildning) till universitet och högskolor. Även arbetslivet kräver möjligheter till fortbildning och färdigheter för ett livslångt lärande. Utbildning och kunnande är grunden till Finlands framgång!

Enligt PISA-mätningen 2018, där betoningen var på läsförståelse, var finländska unga bland de bästa. En granskning på längre sikt visar att trenden för läskunnigheten är sjunkande i Finland och i OECD-länderna i genomsnitt. Även kunskaperna i naturvetenskaper och matematik har sjunkit på längre sikt. Vi måste se till att vår läroplan är balanserad och lärarna garanteras förutsättningar att göra ett gott arbete och förhållandena i skolorna är på god nivå i hela Finland.