Trygghet och säkerhet

Jag vill att Finland ska vara världens säkraste och tryggaste land för alla som bor, arbetar och vistas här.

Försvaret och Nato-medlemskapet kräver fortgående satsningar. Dessutom måste vi tänka mer på den övergripande säkerheten i samhället, den som vi alla bidrar till. Viktiga fokusområden är social- och hälsovårdens bärkraft, inhemsk energi- och livsmedelsproduktion samt allas egna beredskap. Vi ska fortsätta dela kunskap och förståelse, genomföra beredskapsövningar, skydda vår kritiska infrastruktur och öka medieläskunnigheten.

Det ska vara tryggt att leva och röra sig på gatorna. Vi måste göra vårt yttersta för att förhindra brott och våld i samhället och i hemmen.

Trygghet är en fungerande vardag: att vi alla har viktiga människor och meningsfullt innehåll i våra liv, tillräckligt med pengar för att leva och tillit till att vi får hjälp när det behövs. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid de medmänniskor som behöver stöd: barn, unga och familjer, de med utmaningar på grund av fysiska eller psykiska hinder eller sjukdomar, de som står inför ekonomiska utmaningar, brottsoffer.

I Finland har vi alla förutsättningar för ett gott liv. Finland har trots allt redan blivit utsett till världens lyckligaste land för femte gången. Låt oss hålla alla delaktiga.