Heidi Himmanen leder arbetet med SFP:s energipolitiska program

https://sfp.fi/artiklar/heidi-himmanen-leder-arbetet-med-att-ta-fram-sfps-energipolitiska-program/

SFPs pressrelease 02.11.2022:

Finland medverkar starkt till det europeiska frekvensarbetet

https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/finland-medverkar-starkt-till-det-europeiska-6g-frekvensarbetet

(Transport- och kommunikationsverket Traficoms pressmeddelande 16.03.2022)